Вітаємо Вас на сайті кафедри патологічної фізіології ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського"

Штат кафедри: 3 професори, 4 доценти, 3 асистенти, 1 лаборант.


Слід здійснити вхід, щоб додати видимі лише для вас ґаджети