Вітаємо Вас на сайті кафедри патологічної фізіології ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського"


 

Штат кафедри: 3 професори, 3 доценти, 3 старших викладачі, 1 асистент, 1 лаборант.


Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 
"Патологічна фізіологія"

На кафедрі навчаються студенти:
 • медичного факультету ;
 • стоматологічного факультету ;
 • фармацевтичного факультету ;
 •  факультету іноземних студентів;
 • ННІ медсестринства
за спеціальностями:
 • "лікувальна справа" (ІІІ курс); 
 • "фізична реабілітація" (ІІ курс);
 • "стоматологія" (ІІ курс (весняний семестр), ІІІ курс (осінній семестр);
 • "фармація" (ІІ курс);
 • "сестринська справа" (ІІ курс)
за формою навчання:
 • очна;
 • заочна; 
 • дистанційна. 

Слід здійснити вхід, щоб додати видимі лише для вас ґаджети