Доцент кафедри (погод.):

Кандидат медичних наук Сатурська Ганна Степанівна

      У 1997 р. закінчила Тернопільську державну медичну академію ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю „лікувальна справа”. Працює на кафедрі патологічної фізіології Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського з вересня 2006 р. Кандидат медичних наук з 2009 р. Дисертацію захистила 25.06.2009 р. у спеціалізованій вченій раді Д 58.601.01 у ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України” за спеціальністю „патологічна фізіологія”. Є автором та співатором 76 друкованих праць. Працює над виконанням дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: “Патогенетичні особливості розвитку дифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу за різної чутливості організму до гіпоксії”, яка є фрагментом комплексної теми: «Патогенетичні закономірності та інформаційні моделі розвитку патологічних процесів за умов дії надзвичайних факторів на організм та їх корекція».й.

      Сфера наукових інтересів –
експериментальне моделювання патологічних процесів,  -патогенез ушкодження міокарда різної етіології,  - цитокінові та імунні реакції при типових патологічних процесах,  -  апоптоз і його роль у розвитку патологічних процесів у міокарді та ін.