Вас вітає кафедра патологічної фізіології !

Штат кафедри: 3 професори, 6 доцентів, 3 асистенти, 1 старший викладач, 1 лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 

На кафедрі навчаються студенти:

за спеціальностями:

за формою навчання: