Монографії, видані викладачами кафедри кафедри:

  • Сучасні здоровязбережувальні технології: монографія / [за загальною редакцією проф. Ю.Д. Бойчука]. 2018. Харків: Оригінал. 724 с. (проф. Бондаренко Ю.І.)

  • Одна з найкращих лекторів і найерудованіших професорів. – Крізь призму до минулого до сьогодення / [за ред. М.М. Корди, Л.Я.Федонюк}. – 2017. – Тернопіль: ТДМУ. – С. 457-459. (проф. Денефіль О.В. )

  • Запалення - типовий патологічний процес. Вид. друге, доп. та перер. / [Регеда М.С., Бойчук Т.М., Бондаренко Ю.І., Регеда М.М.] - Львів, 2013. - 149 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри кафедри:

  • Патент 131460 Україна на корисну модель. Спосіб лікування гіпертензивних розладів під час вагітності і пологів / Гуменна І.Є., Геряк С.М., Швед М.І. Бюл. № 1, 10.01.2019.

  • Патент 122166 Україна. Спосіб патогенетичної корекції експериментального бактеріально-імунного пародонтиту / Якимчук М.М., Демкович А.Є., Бондаренко Ю.І. Бюл. № 24, 26.12.2017.

  • Патент 110405 Україна. Спосіб комбінованого закриття операційної рани шкіри голови та шиї при планових оперативних втручаннях / Лоза Є.О. Лоза Х.О. Аветіков Д.С., Ставицький С.О., Бондаренко В.В. – Бюл. № 10, 10.10.2016.

  • Патент 99821 Україна на корисну модель. Спосіб моделювання хронічного іммобілізаційного стресу, підсиленого дією гострого стресу / Денефіль О.В., Міц І.Р. Бюл. № 12, 25.06.2015.

  • Патент 86467 Україна. Спосіб корекції балансу цитокінів при політравмі в експерименті / Корда М. М., Кулянда О. О., Кулянда І. С., Коптюх В. В. Бюл. № 24, 25.12.2013.

  • Патент 66297 Україна. Спосіб моделювання дифузного кардіосклерозу G09B 23/28 (2006.01). / Хара М.Р., Боднар Я.Я., Сатурська Г.С., Пелих В.Є. – Бюл. № 24, 26.12.2011.