Професорсько-викладацький склад кафедри:

Завідувач кафедри:

доктор медичних наук, професор Бондаренко Юрій Іванович

email: bondarenkoui@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

http://scholar.google.com.ua/citations?user=AHEzmPgAAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/bondarenko-yuryi-b63a7397

Професор кафедри:

доктор медичних наук Хара Марія Романівна

email: khara@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

https://scholar.google.com.ua/citations?user=3sl2NqgAAAAJ&hl=en
https://www.mendeley.com/

Професор кафедри:

доктор медичних наук Денефіль Ольга Володимирівна

email: denefil@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

http://scholar.google.com.ua/citations?user=QaLrg9sAAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/olha-denefil-414298113

Доцент кафедри:

Кандидат медичних наук Пелих Володимир Євгенович

email: pelykh_ve@tdmu.edu.ua

Cторінка викладача

http://scholar.google.com.ua/citations?user=vPMH5IgAAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/pelykh-volodymyr-439284113
https://www.mendeley.com/profiles/volodymyr-pelykh/
http://orcid.org/0000-0003-3468-858X
http://www.researcherid.com/rid/F-9050-2016
https://www.researchgate.net/profile/Pelykh_Volodymyr

Доцент кафедри:

Кандидат медичних наук Чарнош Софія Михайлівна

email: charnoshsm@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

http://scholar.google.com.ua/citations?user=3LsKSIsAAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/sofia-charnosh-382571113
https://www.mendeley.com/profiles/sopfia-charnosh/
https://orcid.org/0000-0001-9827-8024
http://www.researcherid.com/rid/Q-8216-2016
https://www.researchgate.net/profile/Sophia_Charnosh

Доцент кафедри:

Кандидат медичних наук Бігуняк Тетяна Володимирівна

email: bihunyak@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

http://scholar.google.com.ua/citations?user=3LsKSIsAAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/sofia-charnosh-382571113
https://www.mendeley.com/profiles/sopfia-charnosh/
https://orcid.org/0000-0001-9827-8024
http://www.researcherid.com/rid/Q-8216-2016
https://www.researchgate.net/profile/Sophia_Charnosh

Старший викладач кафедри:

Кандидат медичних наук Юріїв Катерина Євгенівна

(завуч кафедри)

email: yuriyivke@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

http://scholar.google.com/citations?user=wENmqRIAAAAJ&hl=en
https://ua.linkedin.com/in/kateryna-yuriyiv-5a0303132

Старший викладач кафедри:

Кандидат медичних наук Усинський Руслан Станіславович

email: usinskiy@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

http://scholar.google.com.ua/citations?user=qReDW0MAAAAJ&hl=en
https://www.mendeley.com/

Старший викладач кафедри:

Кандидат медичних наук Кулянда Олена Олегівна

email: kulyanda_olol@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

http://scholar.google.com.ua/citations?user=Yan65lsAAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/лена-кулянда-633553113
https://www.mendeley.com/profiles/olena-kulyanda/
http://orcid.org/0000-0001-6197-9046
https://www.researchgate.net/profile/Olena_Kulyanda

Асистент кафедри:

Лоза Євген Олександрович

email: lozaeo@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

http://scholar.google.com.ua/citations?user=Yan65lsAAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/лена-кулянда-633553113
https://www.mendeley.com/profiles/olena-kulyanda/
http://orcid.org/0000-0001-6197-9046
https://www.researchgate.net/profile/Olena_Kulyanda

Лаборант кафедри:

Бурик Марія Євгенівна

email: buryk@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

https://www.mendeley.com/