ПЕЛИХ ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ

У 2005 р закінчив Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю «лікувальна справа». З 2007 р. навчався в інтернатурі за спеціальністю «загальна практика – сімейна медицина». З 2007 по 2010 рр. навчався в аспірантурі у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського» за спеціальністю «патологічна фізіологія». У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив замісної гормонотерапії на холінергічну регуляцію серця гонадектомованих самок за умов адреналінового пошкодження», (науковий керівник – проф.М.Р. Хара), шифр спеціальності 14.03.04. З 2010 р. З 2010 працював асистентом кафедри патологічної фізіології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», а з 2015 року - працює на посаді доцента кафедри. У 2018 році отримав вчене звання доцента кафедри патологічної фізіології.

Кількість друкованих праць – 78, з них за останні 5 років – 24.

Сфера наукових інтересів - вивчення патогенетичних особливостей формування аритмій серця при гіпертензії.