Підручники, видані викладачами кафедри:

 • Патофізіологія: підручник / Ю.В. Биць, Г.М. Бутенко, А.І. Гоженко, В.О. Горбань, Л.Я. Данилова, В.Є. Досенко, В.М. Єльський, М.Н. Зайко, Л.П. Заярна, М.В. Кришталь, А.В. Кубишкін, В.Ф. Мислицький, В.А. ММіхньов, Л.О. Попова, І.І. Потоцька, О.Г. Резніков, Г.Г. Репецькаа, Н.К. Сімеонова, О.І. Сукманмький, М.Р. Хара; за ред. М.Н. Зайка, Ю.Вю Биця, ММ.В. Кришталя. - 4-е вид., переробл. і допов. - К. : ВСВ "Медицина", 2014. - 752 с. + 4с. + 4 с. кольор. вкл.

 • Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини: Підручник / Боднар Я.Я., Файфура В.В.. - видання друге. - Тернопіль: ТДМУ, 2009. - 494 с.

 • Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини: Підручник / Боднар Я.Я., Файфура В.В.. - Тернопіль: ТДМУ, 2000. - 494 с.

Посібники, видані викладачами кафедри:

 • Коронавірусна хвороба: підходи до ведення пацієнтів : Навч.-наук. посіб. / за ред. проф. Л.С. Бабінець. Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. 770 с. (Бігуняк Т.В. Патогенез клінічних проявів та біомаркери COVID-19. – С. 755-763).

 • Актуальні аспекти вищої медичної освіти за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» : Навч.-наук. посіб. / за ред. проф. Л.С. Бабінець. — Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. – 652 с. (Бігуняк Т.В. Кейс-метод в умовах дистанційного навчання. – С. 354-363)

 • О.В. Денефіль., Р.С.Усинський Робочий зоший для практичних робіт з патологічної фізіології для студентів стоматологічного факультету, частина І-Т.:ТДМУ,2019.-76с.

 • Denefil O.V., Yuriyiv K.Y., Kulianda O.O., Usinskiy R.S.Workbook for practical work on pathological physiology for students of International Students’ Faculty, part I / - T .: TDMU "Ukrmedknyha", 2019.

 • Методичні вказівки для підготовки студентів до практичних занять з патологічної фізіології: Модуль 1 «Загальна патологія». Модуль 2 «Патофізіологія органів і систем» / Бондаренко Ю.І.,Сатурська Г.С., Потіха Н.Я., Чарнош С.М., Юріїв К.Є., Усинський Р.С. // посібник за ред. Ю.І. Бондаренка. - Тернопіль: ТДМУ, 2011. – 115 с.

 • Збірник методичних вказівок для підготовки до практичних занять з патологічної фізіології / Бондаренко Ю.І., Файфура В.В., Дзига С.В., Сас Л.М., Бакалець О.В., Потіха Н.Я., Чарнош С.М., Усинський Р.С., Пелих В.Є. // посібник за ред. Ю.І. Бондаренка. - Тернопіль: ТДМУ, 2011. – 115 с.

 • Pathological physiology in tests / M.R. Khara, Yu.I. Bondarenko, A.S. Saturska, Potikha N.Ya., Dzyga S.V., Sas L.M., Bakalets O.V., Pelych V.Ye., Usynskyi R.S., Yuriyiv K.Ye. // edit. M.R.Khara. - Ternopil: TSMU, 2010. – 200 p.

 • Патологічна фізіологія: питання та відповіді (навчальний посібник для підготовки до практичних занять та іспитів) / М.Р. Хара, Ю.І. Бондаренко, В.В. Файфура, Дзига С.В., Сатурська Г.С., Сас Л.М., Бакалець О.В., Усинський Р.С., Пелих В.Є. // за ред. М.Р. Хари. - Тернопіль: ТДМУ, 2010. – 60 с.

 • Pathological physiology: handbook / Yu.Bondarenko, M.R. Khara, V.V. Fajfura, N.Ya Potikha. - Ternopil: "Ukrmedknyha", 2006, - 312 p.