Підручники та посібники

Серед опублiковних навчально-методичних матерiалiв - 62 примiрники навчально-методичної лiтератури. Серед них 2 навчальних посiбники проф. О.О.Маркової 'Адреналiнова мiокардiодистрофiя' (1997), 'Кисневе голодування органiзму' (1997), типова програма 'Патологiчна фiзiологiя' для медсестринських коледжiв (1998), пiдручник проф. В.В.Файфури у спiвавторствi 'Патологiчна анатомiя та патологiчна фiзiологiя людини' (2000), компакт-диск 'Патологiчна анатомiя та патологiчна фiзiологiя людини' (2000), 2-ва видання практикуму з патологiчної фiзiолоiї (2004, 2005), навчальнi посiбники: 'Pathological physiology. Part 1. Nosology' (2003); 'Pathological physiology. Part 2. Typical pathological processes' (2003); 'Pathological physiology. Part 3. pathophysiology organs and systems' (2003), 'Pathological physiology' (2006).