УСИНСЬКИЙ РУСЛАН СТАНІСЛАВОВИЧ

В 1998 році закінчив Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського. З 2005 – асистент кафедри патологічної фізіології. З 2009 по 2012 рр. навчався в аспірантурі у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського» за спеціальністю «патологічна фізіологія». У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Статеві особливості холінергічної регуляції серця щурів в умовах адреналінового його пошкодження на тлі блокади АТФ-чутливих калієвих та кальцієвих каналів» (науковий керівник – проф. М.Р. Хара, шифр спеціальності 14.03.04).

Є автором і співавтором 31 навчально-методичних та наукових статей.

Сфера наукових інтересів – вивчення експресії К-каналів в ендогенній кардіопротекції