КУЛЯНДА ОЛЕНА ОЛЕГІВНА

В 1992 р. закінчила Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1992 по 1994 рр. навчалась в інтернатурі за спеціальністю «Дерматовенерологія» у Львівському державному медичному інституті. З 1994 по 2005 рр. – лікар-ординатор санаторію-профілакторію «Освітянин» при Тернопільському комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти. У 2002 році пройшла спеціалізацію за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина». З вересня 2005 року пра­цювала в Приватному вищому нав­чаль­ному закладі «Медичний коледж» на посаді викладача медсестринства в сімейній медицині, шкірних і венеричних та інфекційних хвороб. У 2010 році запланувала наукову роботу на тему "Патогенетичне обґрунтування корекції оксидативного і нітрооксидативного стресу та цитокінового дисбалансу при ураженні печінки за умов множинної травми». З 2011 року – лікар-дерматовенеролог та лікар - дослідник у відділенні клінічних досліджень при МЦ «Медівіт».

У 2015 року почала працювати асистентом на кафедрі патологічної фізіології Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Патогенетичне обґрунтування корекції оксидативного і нітрооксидативного стресу та цитокінового дисбалансу при ураженні печінки за умов множинної травми».

Є автором і співавтором 24 навчально-методичних та наукових публікацій та співавтором патенту на корисну модель.

Сфера наукових інтересів – патогенез ранового процесу та біоінженерні технології заживлення ран.