Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

1. Сатурська Г.С. «Патогенетичні особливості розвитку дифузного ішемічно- некротичного кардіосклерозу за різної чутливості організму до гіпоксії» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Тернопіль, 2016).

2. Кулянда О.О. «Патогенетичне обгрунтування корекції оксидативного і нітрооксидативного стресу та цитокінового дисбалансу при ураженні печінки за умов множинної травми» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Тернопіль, 2016).

3. Мацко Н.В. «Патогенетичні особливості розвитку пародонтиту у хворих із гастродуоденальними виразками» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Чернівці, 2014).

4. Придруга С.М. «Механізми пошкодження печінки у віддаленому періоді тяжкої травми та їх корекція» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Тернопіль, 2014).

5. Юріїв К.Є. «Оксидаційні та холінергічні фактори в механізмах розвитку некротичного процесу в міокарді тварин різнохї статі» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Тернопіль, 2013).

6. Усинський Р.С. «Статеві особливості холінергічної регуляції серця щурів різної статі в умовах адреналінового пошкодження міокарда на тлі блокади АТФ-чутливих калієвих і кальцієвих каналів» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Тернопіль, 2013).

7. Пелих В.Є. «Вплив замісної гормонотерапії на холінергічну регуляцію серця гонадектомованих самок за умов адреналінового пошкодження» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Тернопіль, 2011).

8. Денефіль О.В. «Реактивність серцево-судинної системи в забезпеченні адаптації організму до різних типів погоди» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Тернопіль, 2011).

9. Чарнош С.М. «Зміна холінергічної регуляції серцевого ритму при експериментальному гіпотиреозі та їх патофізіологічний аналіз» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Тернопіль, 2008).

10. Бігуняк Т.В. «Морфофункціональний стан ліофілізованих ксенодермотрансплантатів та особливості регенераторних процесів опікових ран при їх застосуванні» за спеціальністю 14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 2003).

11. Денефіль О.В. «Роль холінергічних механізмів у розвитку адреналінової міокардіодистрофії у тварин з різною резистентністю до гіпоксії» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Львів, 1993).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. Ю.І. Бондаренка:

1. Лобанець В.Я. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Роль цитокінових та імунних порушень у механізмах розвитку пародонтиту у хворих на гастрофагальну рефлюксну хворобу (Тернопіль, 2016).

2. Сатурська Г.С. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Патогенетичні особливості розвитку дифузного ішемічно- некротичного кардіосклерозу за різної чутливості організму до гіпоксії (Тернопіль, 2016).

3. Сас П.А. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Патогенетична роль дисфункції нирок у динаміці гострого ураження легень (Тернопіль, 2015).

4. П'ятницький Ю.С. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Клініко-патогенетичне обгрунтування толеративної терапії методом ентерального застосування кріоксенодерми при алергічних дерматитах (Тернопіль, 2015).

5. Мацко Н.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Патогенетичні особливості розвитку пародонтиту у хворих із гастродуоденальними виразками (Тернопіль, 2014).

6. Придруга С.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Механізми пошкодження печінки у віддаленому періоді тяжкої травми та їх корекція (Тернопіль, 2014).

7. Демкович А.Є. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Оксидаційні та імуно-цитокінові порушення в патогенезі постекстракційного альвеоліту та їх корекція (Тернопіль, 2014).

8. Марущак М.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Патогенез гострого ураження легень: порушення оксидаційних, імуно-цитокінових, некротичних та апоптоз-опосередкованих процесів (Тернопіль, 2012).

9. Сопель О.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Роль порушень вільнорадикальних процесів та ендогенної інтоксикації в патогенезі ураження нирок отрутою блідої поганки та їх корекція (Тернопіль, 2004).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. О.В. Денефіль:

1. Мусієнко А.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Патогенетичні особливості розвитку адреналіново-кальцієвого ураження міокарда та його корекція кверцетином (Тернопіль, 2019).

2. Міц І.Р. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Механізми пошкодження внутрішніх органів щурів різної статі за умов пренатального і постнатального стресу (Тернопіль, 2017).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. М.Р. Хари:

1. Гаврисьо В.А. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Статеві відмінності холінергічної регуляції серця при гіпертиреозі (Чернівці, 2018).

2. Кузів О. В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Роль системи оксиду азоту в холінергічній регуляції серця при адреналіновому його пошкодженні у гонадектомованих тварин різної статі (Чернівці, 2016).

3. Кучирка Л.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Роль мелатоніну в холінергічній регуляції пошкодженого адреналіном серця гонадектомованих щурів різної статі (Чернівці, 2015).

4. Головач Н.А. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Роль системи оксиду азоту в холінергічній регуляції серця щурів різної статі при стрептозотоциновому цукровому діабеті (Тернопіль, 2015).

5. Шкумбатюк О.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Роль мелатоніну в холінергічній регуляції серця щурів різної статі за умов адреналінового пошкодження (Чернівці, 2015).

6. Росоловська С.О. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Вплив гонадектомії на метаболічні процеси в тканинах пародонта щурів залежно від статі (Тернопіль, 2014).

7. Бандрівська О.О. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Особливості холінергічної регуляції серця при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті залежно від статі (Тернопіль, 2014).

8. Михайлюк В. М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Статеві відмінності холінергічної регуляції серця за умов гіпотиреозу (Тернопіль, 2013).

9. Усинський Р.С. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Статеві особливості холінергічної регуляції серця щурів різної статі в умовах адреналінового пошкодження міокарда на тлі блокади АТФ-чутливих калієвих і кальцієвих каналів (Тернопіль, 2013).

9. Дорохіна А.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Статеві особливості порушень холінергічної регуляції серця гонадектомованих щурів за зміненої активності системи оксиду азоту (Тернопіль, 2011).

Пелих В.Є. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Вплив замісної гормонотерапії на холінергічну регуляцію серця гонадектомованих самок за умов адреналінового пошкодження (Тернопіль, 2011).

Сатурська Г.С. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Особливості холінергічної регуляції серця тварин різної статі при адреналіновому пошкодженні міокарда за застосування модуляторів опіатних рецепторів (Тернопіль, 2009).

Лепявко А.А. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Вікові особливості холінергічної регуляції серця при адреналіновому пошкодженні (Тернопіль, 2009).