Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

1. Сатурська Г.С. «Патогенетичні особливості розвитку дифузного ішемічно- некротичного кардіосклерозу за різної чутливості організму до гіпоксії» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Тернопіль, 2016).

2. Кулянда О.О. «Патогенетичне обгрунтування корекції оксидативного і нітрооксидативного стресу та цитокінового дисбалансу при ураженні печінки за умов множинної травми» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Тернопіль, 2016).

3. Мацко Н.В. «Патогенетичні особливості розвитку пародонтиту у хворих із гастродуоденальними виразками» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Чернівці, 2014).

4. Придруга С.М. «Механізми пошкодження печінки у віддаленому періоді тяжкої травми та їх корекція» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Тернопіль, 2014).

5. Юріїв К.Є. «Оксидаційні та холінергічні фактори в механізмах розвитку некротичного процесу в міокарді тварин різнохї статі» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Тернопіль, 2013).

6. Усинський Р.С. «Статеві особливості холінергічної регуляції серця щурів різної статі в умовах адреналінового пошкодження міокарда на тлі блокади АТФ-чутливих калієвих і кальцієвих каналів» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Тернопіль, 2013).

7. Дорохіна А.М. «Статеві особливості порушень холінергічної регуляції серця гонадектомованих щурів за зміненої активності системи оксиду азоту» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Тернопіль, 2012).

8. Пелих В.Є. «Вплив замісної гормонотерапії на холінергічну регуляцію серця гонадектомованих самок за умов адреналінового пошкодження» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Тернопіль, 2011).

9. Денефіль О.В. «Реактивність серцево-судинної системи в забезпеченні адаптації організму до різних типів погоди» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Тернопіль, 2011).

10. Чарнош С.М. «Зміна холінергічної регуляції серцевого ритму при експериментальному гіпотиреозі та їх патофізіологічний аналіз» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Тернопіль, 2008).

11. Бігуняк Т.В. «Морфофункціональний стан ліофілізованих ксенодермотрансплантатів та особливості регенераторних процесів опікових ран при їх застосуванні» за спеціальністю 14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 2003).

12. Денефіль О.В. «Роль холінергічних механізмів у розвитку адреналінової міокардіодистрофії у тварин з різною резистентністю до гіпоксії» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Львів, 1993).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. Ю.І. Бондаренка:

1. Лобанець В.Я. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Роль цитокінових та імунних порушень у механізмах розвитку пародонтиту у хворих на гастрофагальну рефлюксну хворобу. Тернопіль, 2016.

2. Сас П.А. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Патогенетична роль дисфункції нирок у динаміці гострого ураження легень. Тернопіль, 2015.

3. П'ятницький Ю.С. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Клініко-патогенетичне обгрунтування толеративної терапії методом ентерального застосування кріоксенодерми при алергічних дерматитах. Тернопіль, 2015.

4. Демкович А.Є. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Оксидаційні та імуно-цитокінові порушення в патогенезі постекстракційного альвеоліту та їх корекція. Тернопіль, 2014.

5. Марущак М.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Патогенез гострого ураження легень: порушення оксидаційних, імуно-цитокінових, некротичних та апоптоз-опосередкованих процесів. Тернопіль, 2012.

6. Сопель О.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Роль порушень вільнорадикальних процесів та ендогенної інтоксикації в патогенезі ураження нирок отрутою блідої поганки та їх корекція. Тернопіль, 2004.