Наукові публікації проф. Бондаренка Ю.І.

  • Andrii Demkovych, Yurii Bondarenko, Petro Hasiuk Effects of quercetin on antioxidant potential in the experimental periodontitis development.Interventional Medicine & Applied Science, Vol. 11 (1), pp. 60–64 (2019)
  • Л. Я. Федонюк, А. І. Паламарчук, В. В. Файфура, О. В. Лотоцька, Ю. І. Бондаренко, Б. О. Паласюк. Музеї Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського – багатство історичної спадщини навчального закладу. Медична освіта. 2019. № 1, С.176-180
  • А.Є. Демкович, Ю.І. Бондаренко., Ю.В. Сорока. Цитокиновые механизмы в поздний период развития експериментального бактериально-иммунного пародонтита. Доктор ахборотномаси.(Узбекистан). 2018. № 4. С.18-22
  • О. Ю. Баліцька, Ю. І. Бондаренко, Г. Г. Габор. Активність процесів пероксидації ліпідів у хворих на хронічний генералізований пародонтит і цукровий діабет 2 типу. Вісник наукових досліджень. 2018. № 3. С.98- 101.
  • A.Ye. Demkovych, Yu. I. Bondarenko, T. K. Holovata. Pathomorphological changes in the periodontal complex tissues in the period of experimental bacterial-immune periodontitis chronization /Запорожский медицинский журнал. ‒ 2018. ‒ Т.20, № 6(111). ‒ С.827-831.
  • A.Ye. Demkovych, Yu. I. Bondarenko, K. Ye. Yuriyiv. Cytokine mechanisms for early period of experimental bacterial-immune periodontitis development /Вісник наукових досліджень, 2018. - № 3. – С.130- 133.
  • О.Ю. Баліцька, Ю.І.Бондаренко, Г.Г.Габор. Роль клітинної ланки адаптивного імунітету у розвитку хронічного генералізованого пародонти ту у хворих із поєднаним перебігом цукрового діабету 2 типу /Клінічна стоматологія, 2018, № 3. – С. 5 – 11.
  • A.Ye. Demkovych, Yu. I. Bondarenko, V.R. Machogan. Pathomorphological changes of the periodontal complex in experimental bacterial-immune periodontitis and their correction by flavonol. J.Clin.Exp. Med.Res., 2018:6(2):260-267.
  • A.Ye. Demkovych, Yu. I. Bondarenko Changes of antioxidant potential under the experimental periodontitis development / Фізіол. журн., 2018. – Т.64, № 3.- С. 43-51. (Scopus)
  • Demkovych A.Ye, Bondarenko Yu. I., Hasiuk P.A. The humoral link of defense in experimental bacterial-immune periodontitis /Вісник проблем біології і медицини – 2018 - Вип. 1, том 2 (143) . – С. 351 – 355.
  • Demkovych A.Ye, Bondarenko Yu. I., Stakhanska O.O. The effects of quercetin to glutathione system in the bacterial-immune periodontitis development /Український журнал медицини, біології та спорту – 2018 - Том 3, № 4(13) . – С. 20 – 24.
  • . Демкович А.Є., Бондаренко Ю.І., Якимчук М.М. Зміни клітинного імунного захисту організму в процесі хронізації експериментального бактеріально-імунного пародонтиту / Український стоматологічний альманах. – 2018. - № 1. – С. 5 – 8.
  • Andrii Demkovych1, Yurii Bondarenko2, Petro Anatoliyovych Hasiuk1,* Oxidative modification of proteins in the process of experimental periodontitis development.Interventional Medicine & Applied Science, Vol. 9 (4), pp. 218–221 (2017) (Scopus)
  • Demkovych, Yu. Bondarenko, P. Hasiuk. Hormonal immune reactivity disorders in experimental parodontitis and their correction by flavonol /Світ медицини та біології. – 2017. - № 3(61). – С. 97 – 100.
  • A.Demkovych, Y.Bondarenko, N.Lisnychuk. The role of lipid peroxidation disorders and antioxidant protection enzymes in the dynemics of experimental periodontitis development./ Journal of public health, nursing and medical rescue. – No. 1/2017 (21-24).
  • 13. Сатурська Г. С. Порушення нервово-медіаторних процесів та вегетативного балансу у регуляції серця щурів з різною стійкістю до гіпоксії на етапах розвитку дифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу / Г. С. Сатурська, Ю. І. Бондаренко, Р. С. Усинський // Вісник проблем біології і мед. – 2015. – Т. 1 (122), № 3. – С. 192 – 196.
  • Іnfluence of trimetazidine metabolic therapy on connective tissue metabolism in experimental diffuse ischemic necrotic cardiosclerosis in rats with different rates of hypoxia resistance / H. S. Saturska, Yu. I. Bondarenko, U. V. Saturska // International Journal of Medicine and Medical Research 2016, Volume 2, Issue 1, p. 49–53.
  • Marushchak M. I., Klishch I. M., Bondarenko Yu. I., Mazur L. P. Molecular apoptosis mechanisms with underlying experimental acute lung injury. International Journal of Medicine and Medical Research 2016, Volume 2, Issue 1, p. 44–48.
  • Денефіль О.В., Бондаренко Ю.І., Міц І.Р.Пошкоження міокарда тварин різної статі під впливом хронічного стресу. /«Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції» : тези доповідей VII Національного конгресу патофізіологів України з міжнародною участю (5-7 жовтня 2016 р.). - Х.: Вид-во НфаУ, 2016. - С. 72.
  • Бондаренко Ю.І., Сатурська Г.С. , Денефіль О.В. , Юріїв К.Є. , Пелих В.Є., Бондаренко Ю.І., Лобанець В.Я., Ніверовський І.Й., Чернецький В.І.. Клініко-анамнестичні аспекти гастроезофагеальної рефлексної хвороби з урахуванням стоматологічного статусу пацієнта / Буковинський медичний вісник // - Чернівці. – 2015. - Т. 19, № 3 (75). – С. 23-28.
  • Сатурская А. С., Бондаренко Ю.І., Потіха Н.Я. Влияние индивидуальной резистентности организма к гипоксии на состояние гуморального иммунитета при смоделированном экспериментальном дуффузном кардиосклерозе / А. С. Сатурская, Бондаренко Ю. И., Потиха Н.Я. // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – Т. 5, № 3. – С. 208–217.
  • А. Є. Демкович, Ю. І. Бондаренко. Патогенетичні основи моделювання постекстракційного альвеоліту у щурів / А. Є. Демкович, Ю. І. Бондаренко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 2. ̶ С. 90-91.
  • Saturska H. S., Bondarenko Yu. I., Pelykh V. E. Измененияцитокиновогопрофилякровиприэкспериментальномдиффузномкардиосклерозеукрыссразличнойустойчивостьюкгипоксии= Changes of cytokine blood profile in experimental diffuse cardiosclerosis in rats with different resistance to hypoxia. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(2):66-78. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.15412
  • Сатурская А. С. Изменения цитокинового профиля крови при экспериментальном диффузном кардиосклерозе у крыс с различной устойчивостью к гипоксии / А. С. Сатурская, Бондаренко Ю. И., Пелых В. Е. // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – Т. 5, № 2. – С. 66–78.
  • Демкович А.Є., Бондаренко Ю.І. Патогенетичні основи моделювання постекстракційного альвеоліту у щурів / А.Є.Демкович, Ю.І.Бондаренко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 2(21). – С. 59 – 62.
  • Sas P. A. Disorder of kidney and diuresis filtrability in dynamics of experimental acute lung injury / P. A. Sas, Yu. I. Bondarenko // Journal of Health Sciences – 2014. – Vol. 4, № 9. – P. 241-248. (Польша)
  • Сас П. А. Патогенетична роль порушення ниркового транспорту іонів натрію в динаміці гострого ураження легень / П. А. Сас, Ю. І. Бондаренко // Медична хімія. – 2014. – № 4. – С. 50-53.
  • Бондаренко Ю.І., Сатурська Г. С. Антиоксидантний захист міокарда щурів з різною вродженою стійкістю до гіпоксії на етапах розвитку дифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу/ Г. С. Сатурська, Ю. І. Бондаренко, С. М. Чарнош // Вісник проблем біології і мед. – 2014. – Т. 4 (116), № 4. – С. 156 – 159.
  • Бондаренко Ю. І. Порушення ферментативної ланки антиоксидантного захисту тканини нирок при гострому ураженні легень / Ю. І. Бондаренко. П. А. Сас // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 2. – С. 106-109.
  • Сатурська Г. С. Особливості метаболізму сполучної тканини при експериментальному дифузному ішемічно-некротичному кардіосклерозі у щурів із різною стійкістю до гіпоксії / Сатурська Г.С., Бондаренко Ю.І. // Вісник ВНМУ. – 2014. – Т. 18, № 2. – С. 425 – 429.
  • П’ятницький Ю.С., Бондаренко Ю.І., Денефіль О.В. Вплив подрібненого субстрату консервованої шкіри свині на прояви експериментального алергічного дерматиту/П’ятницький Ю.С., Бондаренко Ю.І., Денефіль О.В. // Вісник проблем біології і медицини. ̶ 2014. ̶ Вип. 3, Том 2 (111). – С. 225 –229.
  • П'ятницький Ю. С., Потіха Н.Я., Бондаренко Ю.І. Вивчення гонадо- і емріотоксичної дії подрібненого субстрату консервованої шкіри свині / П'ятницький Ю. С., Потіха Н.Я., Бондаренко Ю.І. // Клінічна та експериментальна патологія. – 2014. – Т. ХІІІ, № 2 (48). – С. 108 – 113.
  • П'ятницький Ю. С., Бондаренко Ю.І., Сатурська Г.С. Обгрунтування корекції порушень імунної системи при ентеральному застосуванні кріоксенодерми в динаміці експериментального алергічного дерматиту / П'ятницький Ю. С., Бондаренко Ю.І., Сатурська Г.С. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 1(20). – С. 89 – 93.
  • П'ятницький Ю. С., Олещук О.М., Бондаренко Ю.І. Експериментальне вивчення антигенних властивостей кріоксенодерми / П'ятницький Ю. С., Олещук О.М., Бондаренко Ю.І // Медична хімія. – 2014. – Т.16, № 2(59). – С. 38 – 41.
  • Мацко Н. В., Ю. І. Бондаренко. Особливості порушень про- та антиоксидантної систем організму в патогенезі розвитку захворювань пародонта при гастродуоденальних виразках / Н. В. Мацко, Ю. І. Бондаренко // Український медичний альманах. – 2014. – № 2, Т. 17. – С. 45-47.
  • Мацко Н. В., Ю. І. Бондаренко. Особливості порушень неспецифічних та специфичних факторів імунітету у пацієнтів із патологією тканин пародонта та гастродуоденальних виразок / Н. В. Мацко, Ю. І. Бондаренко // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – № 2, Т. 1 (107). – С. 248 – 250.