Наукові публікації доц. Бігуняк Т.В.

  • Бігуняк Т.В. Роль вітаміну D у патології / Т.В. Бігуняк, М.Р. Хара, К.О. Бігуняк // Медичний форум. – 2019. – № 17 (17). – С. 8-13.
  • On principles, methods and areas of medical and biological application of optical immunosensors / Martsenyuk V.P. Klos-Witkowska A., Sverstiuk A.S., Bihunyak T.V. // Medical informatics and engineering. – 2018.-№ 2 (42). – p.28-36.
  • Деякі аспекти використання імуносенсорів у медицині / Бігуняк Т.В., Сверстюк А.С., Бігуняк К.О. // Медичний форум. – 2018. – № 14 (14). – С. 8-11.
  • Клінічний поліморфізм та диференціальна діагностика хвороби Лайма / Бігуняк Т.В., Бігуняк К.О., Редько О.С. // Вісник наукових досліджень. – 2018. – №1. – С. 16-20.
  • Эпигенетические и генетические аспекты синдрома Ретта ассоциированные с эпимутацией с→mс в трансгенерационном наследовании / Кованова Э.Н., Федонюк Л.Я., Бигуняк Т.В., Бигуняк E.О., Кулицкая М.И. // Світ медицини та біології – 2017. – № 4(62). – С. 183-186.
  • Медико-социальные проблемы ВИЧ-инфекции / Бигуняк Т.В., Покрышко Е.В., Бигуняк Е.О., Покрышко А.О. // Scientific pages. – Brno, Чехия. – 2017. – № 5. – С. 5-8.
  • Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження: колективна монографія / за ред. проф. Ю.Д. Бойчука. – Харків: Вид. Рожко С.Г., 2017. – С. 77-83.
  • Епідеміологія та фактори ризику раку молочної залози / Бігуняк Т.В., Недошитко Ю.В., Бігуняк К.О. // Медичний форум. – Львів. – 2016. – № 9 (09). – С. 20-22.
  • Аварія на Чорнобильській АЕС: вплив на здоров’я людей / Бігуняк Т.В., Редько О.С., Бігуняк К.О. // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2016. – № 14. – С. 17–19.
  • Генетична структура популяції новонароджених за геном фенілкетонурії в Тернопільській області / Федонюк Л.Я., Бігуняк Т.В. // Мат-ли XV конгресу СФУЛТ. – м. Чернівці, 16-18 жовтня. – 2014. – Чернівці-Київ-Чікаго. – С. 104.
  • Огляд методів та моделей полімеразно-ланцюгової реакції / Сверстюк А.С., Бігуняк Т.В., Перевізник Б.О. // Медична інформатика та інженерія. – 2014. – №3. – С. 97-100.
  • Поляризована флуоресценція як критерій технологічного контролю виготовлення ксенодермоімплантата / Бігуняк Т.В., Цимбалюк А.В., Савчин В.С. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль. – 2012. – № 2 (17). – С. 16-18.
  • Морфо-функціональний стан аутодермотрансплантатів при зберіганні в гліцерин-формаліновій та гліцерин-жовтковій сумішах // Волков К.С., Довбуш А.В., Чабан Г.П., Бігуняк Т.В. // Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2012. – Т. 12, № 4 (40). – С. 101-104.
  • Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою при вивченні медичної біології / Рибіцька Л.Н., Бігуняк Т.В., Котляренко Л.Т. // Медична освіта – 2011. – №3. – C. 123-124.
  • Причини багатопліддя та близнюковий метод генетики / Бігуняк Т.В. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. – №1 (14). – С. 6-14.
  • Актуальність діагностики малярії в Україні / Бігуняк Т.В., Покришко О.В., Климнюк С.І. // Інфекційні хвороби: досягнення і проблеми в діагностиці та терапії: VIII з’їзд інфекціоністів України : Мат. з’їзду. – Вінниця-Тернопіль, 2010. – С. 336-338.
  • Медико-генетичні та біохімічні аспекти мітохондріальних хвороб / Бігуняк Т.В. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – № 1 (12). – С. 8-14.
  • Методологічні і методичні підходи до розвитку „силіконових" технологій в медицині / Дем'яненко В.В., Покришко О.В., Бігуняк Т.В. // Відновлювальні та профілактичні технології в клінічній медицині: Науковий симпозіум : Мат. симпозіуму – Полтава, 2009. – С. 24.
  • Спадкові синдроми інтерсексуалізму з проміжною хромосомною статтю / Бігуняк Т.В. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – № 2(9). – С. 9-14.
  • Перспективи дослідження рідкокристалічних властивостей біологічно активних природних сполук / Дем’яненко В.В., Бігуняк Т.В., Дем’яненко С.М. // Фармацевтичний часопис. – 2008. – № 3(7). – С. 78-81.
  • Нематодози та їх поширення серед студентів ТДМУ / Покришко О.В., Бігуняк Т.В. // Вісник наукових досліджень. – 2008. – № 3(52). – С. 25-27.
  • Сучасні погляди на причини та фенотипові прояви синдрому Дауна / Бігуняк Т.В. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – № 1(8). – С. 7-11.
  • Досвід застосування практично-орієнтованого навчання студентів медичного факультету на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології в умовах кредитно-модульної системи / Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І., Котляренко Л.Т., Малярчук А.Р., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Бігуняк Т.В., Недошитко Х.Ю. // Медична освіта. – 2007. – № 3. – С. 52-54.
  • Можливості відновлення втраченого шкірного покриву при дермальних опіках / Нагайчук В.І., Бігуняк Т.В., Гуда Н.В., Старикова Н.О. // Шпитальна хірургія – 2005. – №2. – C. 63-66.
  • Системний підхід до обгрунтування технології фотоактивації ксенодермотрансплантатів в комбустіології. / Волков К.С., Бігуняк Т.В., Демяненко В.В., Гуда Н.В. // Трансплантологія. – Київ, 2005.
  • Зміни мінеральної щільності кісткової тканини у хворих з опіковою хворобою при різних методах лікування ран / Бадюк О.Я, Нагайчук В.І. Бігуняк Т.В. // Вісник наукових досліджень. – 2005. – №1. – С. 136-138.
  • Медична біологія / Кулікова Н.А., Корда М.М., Яковенко М.Я., Нечай Р.Є., Котляренко Л.Т., Марчишин С.М., Покотило О.С., Бігуняк Т.В. // Методичні вказівки до практичних занять для студентів першого курсу медичного факультету – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 140 с.
  • Загальнобіологічні аспекти використання ліофілізованих ксенодермо-трансплантатів / Бігуняк Т.В., Масляк Т.Р., Хаба В.В., Старикова Н.О. // Вісник наукових досліджень – 2004. – №4. – C. 79-80.
  • Medical parasitology. Ontogenesis. Ecology / Bigunyak T.V., Samborsky M.V., Privrotska I.B. // Methodological instructions to lessons for students – Ternopil State Medical Academy, 2004. – 94 p.
  • Регенераторні процеси в деяких внутрішніх органах при тяжких опіках за умови застосування ліофілізованих ксенодермотасплататів / Волков К.С., Андріїшин О.П., Якубишина Л.В., Бігуняк Т.В., Довбуш А.В., Федонюк Л.Я., Грималюк О.І. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2003. – №1. – С. 31-34.
  • Регенераторні процеси в опіковій рані в умовах застосування ксенодермотрансплантатів / Волков К.С., Бігуняк Т.В., Андріїшин О.П., Довбуш А.В., Тупол Л.Д. // Вісник проблем біології і медицини. – 2003. – № 2. – С. 110-112.
  • Cell Biology and Genetics / Bigunyak T.V., Bagniy N.I., Samborsky M.V. // Methodological Instructions to lessons for Students. – Ternopil State Medical Academy, 2002. – 122 p.
  • Морфофункціональний стан ліофілізованих ксенодермотрансплантантів та особливості регенераторних процесів опікових ран при їх застосуванні / Бігуняк Т.В. // Автореф. дисертації канд. мед. наук: 14.03.09/ Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця – Київ, 2002. – 18 с.
  • Профілактика та лікування ерозивних та виразкових уражень слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки у хворих з опіками / Маслій Я.О., Бігуняк Т.В. // Шпитальна хірургія – 2001. –- № 4. – С. 123-124.
  • Бігуняк Т.В., Довбуш А.В., Волков К.С. Ультраструктура ксенодермотрансплантатів при використанні гліцерин-жовткової суміші для низькотемпературного зберігання та кріоконсервування // Буковинський медичний вісник. – 2001. – № 3-4, Т. 5. – С. 16-17.
  • Клініко-морфологічні обгрунтування використання ліофілізованих ксенодермотрансплантатів у хворих з опіками II–IIIA ступеня / Ковальчук О.Л., Бігуняк Т.В., Бурдик І.С., Масляк Т.Р. // Шпитальна хірургія. – 2000. – № 2. – С. 150-152.
  • Особливості епітелізації поверхневих опіків при використанні ліофілізованих ксенотрансплантатів / Ковальчук О.Л., Бігуняк Т.В., Мартинюк В.І., Довбуш А.В. // Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 1. – С. 60-61.
  • Морфологічна характеристика ліофілізованих ксенотрансплантатів шкіри свині / Бігуняк Т.В. // Вісник морфології. – Вінниця. – 2001. – № 7(2). – С. 231-233.
  • Ефективність використання сірководневих джерел при реабілітації опікових реконвалесцентів / Ковальчук Л.Я., Бігуняк Т.В., Мартинюк В.І. // Шпитальна хірургія. – 1999. – № 4. – С.96-97.