Наукові публікації ст.викл. Кулянди О.О.

1. Denefil O.V., Yuriyiv K.Y., Kulianda O.O., Usinskiy R.S.Workbook for practical work on pathological physiology for students of International Students’ Faculty, part I / - T .: TDMU "Ukrmedknyha", 2019.

2. Ю.І. Бондаренко, Т.В. Бігуняк, С.М. Чарнош, О.О. Кулянда, К.Є. Юріїв Медичні аспекти здоров'язбереження та геропротекції./ О.О. Кулянда.,//Монографія за загальною редакцією проф. Ю.Д.Бойчука «Сучасні здоров'язбережувальні технології». Харків-2018.-С.208-214.

3. БігунякТ.В., ЧарношС.М., Кулянда О.О. Спадкові порушення гемостазу/ Кулянда О.О.//Monografia poconferencyjna «Science, research, development».2018.-С. 67-71.

4. БігунякТ.В., ЧарношС.М., Кулянда О.О. Спадкові порушення гемостазу/ Кулянда О.О.//Monografia poconferencyjna «Science, research, development».2018.-С. 67-71.

5. Кулянда О.О. Роль системи монооксиду азоту в патогенезі ураження печінки при експериментальній полі травмі/ Кулянда О. О//Медична та клінічна хімія.-2018. - Т.20, №. 2.С. 92-99.

6. Victor Meretskyi, Iryna Meretska, Olena Kulyanda Direct Renin inhibitors in arterial hypertension treatment / V. Meretskyi, I. Meretska, O. Kulyanda //Periodic naucowy Academii Polonunej/ -2017. T.25, № 6. P. 146-154.

7. Корда М. М. Оцінка ефективності комплексної корекції ураження печінки при експериментальній політравмі / М. М. Корда, О. О. Кулянда, В. Ю. Габрусєв // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 2 (79). – С. 89–92. (Здобувачем виконано дослідження та аналіз отриманих результатів, підготовлено статтю до друку).

8. Кулянда О. О. Стан антиоксидантного захисту тварин з політравмою після проведення комплексної корекції / О. О. Кулянда // Медична хімія. – 2015. – Т. 17, № 1 (62). – С. 104–106.

9. Кулянда О. О. Морфологічні зміни печінки при політравмі / О. О. Кулянда // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 1 (78). – С. 134–136.

10. Підручна С. Р. Динаміка змін показників гуморальної ланки імунітету при тяжкій і комбінованій травмі / С. Р. Підручна, О. О. Кулянда, І. С. Кулянда // Біль, знеболення і інтенсивна терапія. – 2013. – № 4. – С. 59–62. (Здобувачем виконано дослідження, статистичну обробку та аналіз отриманих результатів).

11. Кулянда О. О. Динаміка профілю цитокінів при застосуванні пентоксифі-ліну в умовах політравми / О. О. Кулянда // Клінічна хірургія. – 2013. – № 12. – С. 73–75.