Наукові публікації ст.викл. Кулянди О.О.

  • Кулянда О.О. Зміни активності прооксидантно - антиоксидантної системи в ранній період розвитку політравми та корекція пентоксифіліном./ Кулянда О. О//Медична та клінічна хімія.-2019. - Т.21, №. 2(79).С. 91-96.
  • Кулянда О.О. Роль системи монооксиду азоту в патогенезі ураження печінки при експериментальній полі травмі/ Кулянда О. О//Медична та клінічна хімія.-2018. - Т.20, №. 2.С. 92-99.
  • Victor Meretskyi, Iryna Meretska, Olena Kulyanda Direct Renin inhibitors in arterial hypertension treatment / V. Meretskyi, I. Meretska, O. Kulyanda //Periodic naucowy Academii Polonunej/ -2017. T.25, № 6. P. 146-154.
  • Корда М. М. Оцінка ефективності комплексної корекції ураження печінки при експериментальній політравмі / М. М. Корда, О. О. Кулянда, В. Ю. Габрусєв // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 2 (79). – С. 89–92.
  • Кулянда О. О. Стан антиоксидантного захисту тварин з політравмою після проведення комплексної корекції / О. О. Кулянда // Медична хімія. – 2015. – Т. 17, № 1 (62). – С. 104–106.
  • Кулянда О. О. Морфологічні зміни печінки при політравмі / О. О. Кулянда // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 1 (78). – С. 134–136.
  • Підручна С. Р. Динаміка змін показників гуморальної ланки імунітету при тяжкій і комбінованій травмі / С. Р. Підручна, О. О. Кулянда, І. С. Кулянда // Біль, знеболення і інтенсивна терапія. – 2013. – № 4. – С. 59–62.
  • Кулянда О. О. Динаміка профілю цитокінів при застосуванні пентоксифі-ліну в умовах політравми / О. О. Кулянда // Клінічна хірургія. – 2013. – № 12. – С. 73–75.