Наукові публікації ас. Лози О.Є.

1. Особливості раннього етапу морфогенезу загоєння ран за умов цукрового діабету у залежності від способу фіксації країв рани / Лоза Є.О., Марущак М.І. // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. - № 4. С. 311-315

2. Біохімічна оцінка загоєння післяопераційних ран на фоні цукрового діабету в щурів при різних способах закриття ран / Лоза Є.О., Марущак М.І. // Медична та клінічна хімія. – 2017. - № 3. С. 82-86

3. Клінічна характеристика стану рубцево-змінених тканин шкіри після операції / Аветіков Д.С. Ставицький С.О., Лоза Є.О., Волошина Л.І. // Клінічна хірургія : щомісячний науково-практичний журнал/ Асоціація хірургів України. – 2016. - № 4. – С. 61-63.

4. Clinical characteristic of postoperative state of cicatricially-changed cutaneous tissues / Kh. O. Loza, S.O. Stavytskyi, E.O. Loza, L.I. Voloshina, D.S. Avetikov // Klinichna khirurhiia. – 2016. - №4. С.61-63

5. Особливості перебігу вільнорадикального окиснення в гомогенаті шкіри щурів при різних способах закриття ран / О. В. Денефіль Є. О. Лоза, М. І. Марущак // Медична та клінічна хімія. – 2016. – №2. – С. 63-67.

6. Особливості структурної організації твердих тканин зубів білих щурів за умов аліментарного ожиріння / І.В. Антонишин, А.В. Бржиський, Є.О. Лоза / Клінічна стоматологія. – 2015. - №3-4. – С. 110-111.