Наукові публікації доц. Пелиха В.Є.

  • Пелих В.Є. Особливості холінергічної регуляції серця щурів різної статі при пошкодженні міокарда дексаметазоном та застосуванні l-карнітину для корекції даного стану / Пелих В.Є., Свередюк Ю.А. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2019. – № 1. – С. 117-120.
  • Perspectives of the inhaled antibiotics usage in pediatrics / V.Pelykh, O.Boyarchuk, H.Krytska, A.Chornomydz , I.Chornomydz, T.Kosovska, I.Horishnyi // Archives of the Balkan Medical Union – 2018. – № 2 (53). – Р. 259-267.
  • Вплив системи оксиду азоту на чутливість холінорецепторів серця при пошкодженні адреналіном в тварин залежно від статі та активності гонад / Пелих В.Є., Хара М.Р., Кузів О.В. // Scientific Journal «ScienceRise». – 2015. – 5/4(10). – P. 122-128.
  • Changes of cytokine blood profile in experimental diffuse cardiosclerosis in rats with different resistance to hypoxia. / Pelykh V.Ye., Saturska H. S., Bondarenko Yu. I. // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – 5(2). – P. 66-78.
  • Методичні вказівки для підготовки студентів до практичних занять з патологічної фізіології: Модуль 1 «Загальна патологія». Модуль 2 «Патофізіологія органів і систем» / Бондаренко Ю.І.,Сатурська Г.С., Потіха Н.Я., Чарнош С.М., Юріїв К.Є., Усинський Р.С. // посібник за ред. Ю.І. Бондаренка. - Тернопіль: ТДМУ, 2011. – 115 с.
  • Характеристика експериментальної моделі мерказолілового гіпотиреозу у статевонезрілих щурів / Пелих В.Є., Денефіль О.В.,Потіха Н.Я. // Zbiór raportów naukowych «Badania naukowe naszych czasów» (29.10.2013 – 31.10.2013) ‒ Katowice: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond tracding tour», 2013. ‒ P. 79-81.
  • Особенности автономной регуляции сердца животных различного пола при его повреждении адреналином на фоне L-аргинина и при измененной активности половых желез / Пелих В.Є., Хара М.Р., Кузів О.В. // Сборник научных статей, посвященный памяти профессора М.С. Омельянчика «Современные проблемы гигиены, радиационной и экологической медицины». ‒ г. Гродно, Республика Беларусь. – 2013. – № 3. – С. 52–54.
  • Пелих В.Є. Використання новітніх інформаційних технологій для автоматизації визначення вмісту ацетилхоліну біологічним мметодом / Пелих В.Є., Усинський Р.С. // Медична інформатика та інженерія. – 2012. – № 3. – С. 52–54.
  • Визначення чутливості серця щурів до екзогенного ацетилхоліну при моделюванні серцевої та нейро-ендокринної патології / Пелих В.Є., Сатурська Г.С., Поттіха Н.Я. // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Т. ХІ, № 2, (40). – С. 133–136.
  • Визначення інтенсивності ферментативного гідролізу ацетилхоліну в міокарді щурів в умовах розвитку серцевої та ендокринної патології / Пелих В.Є., Сатурська Г.С., Поттіха Н.Я. // Буковинський медичний вісник. – 2012. – Т. 16, № 3, ч.1(63). – С. 95–98.
  • Визначення вмісту ацетилхоліну у міокарді щурів біологічним методом при різних експериментальних моделях / Пелих В.Є., Сатурська Г.С., Поттіха Н.Я. // Таврический медико-биологический вестник. – 2012. – Т. 15, № 3, ч.1(59). – С. 263–266.
  • Сторінки історії студентського наукового гуртка кафедри патологічної фізіології / Пелих В.Є., Файфура В.В., Бондаренко Ю.І., Дзига С.В., Сатурська Г.С., Потіха Н.Я. , Бакалець О.В., Сас Л.М., Чарнош C.М., Волотовська Н.В. // Медична освіта. – 2012. – Т. 13, № 1. – С. 158–162.
  • Інтенсивність процесів ліпопероксидації та стан антиоксидантної системи в міокарді щурів різної статі в гострий період некротичного процесу в серці / Пелих В.Є., Хара М.Р.,, Сатурська Г.С.,, Лепявко А.А. // Медична хімія. – 2011. – № 4 (49). – С. 213.
  • Деякі аспекти патогенезу сидрому ендогенної інтоксикації / Пелих В.Є., Дзига С.В., Бакалець О.В., Сас Л.М. // Вістник наукових досліджень. – 2011. – № 3 (64). – С. 15–17.
  • Pathological physiology in tests / M.R. Khara, Yu.I. Bondarenko, A.S. Saturska, Potikha N.Ya., Dzyga S.V., Sas L.M., Bakalets O.V., Pelych V.Ye., Usynskyi R.S., Yuriyiv K.Ye. // edit. M.R.Khara. - Ternopil: TSMU, – 2010. – 200 p.
  • Патологічна фізіологія: питання та відповіді (навчальний посібник для підготовки до практичних занять та іспитів) / М.Р. Хара, Ю.І. Бондаренко, В.В. Файфура, Дзига С.В., Сатурська Г.С., Сас Л.М., Бакалець О.В., Усинський Р.С., Пелих В.Є. // за ред. М.Р. Хари. - Тернопіль: ТДМУ, 2010. – 60 с.
  • Пелих В.Є. Вплив донатора оксиду азоту та замісної гормонотерапії на вегетативну регуляцію серця самиць щурів / Пелих В.Є., Хара М.Р., Дорохіна А.М. // Фізіологічний журнал. ‒ 2010. ‒ Т. 56, №2. ‒ С. 145-146
  • Пелих В.Є. Роль гормонозамісної терапії у регуляції метаболізму ацетилхоліну в міокарді гонадектомованих самок щурів / Пелих В.Є., Хара М.Р. // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2010. – Т. 5, № 2. – С. 49.
  • Пелих В.Є. Морфометричний аналіз ступеня структурного пошкодження міокарда при моделюванні некротичного процесу та за умов замісної гормонотерапії. / Пелих В.Є., Хара М.Р. // Бюлетень ІХ читань ім. В.В. Підвисоцького (27-28 квітня 2010 року, Одеса, 2010). – Одеса, 2010. – С. 88-89.
  • Пелих В.Є. Вплив гормонозамісної терапії на ступінь пошкодження адреналіном міокарда самок-щурів / Пелих В.Є., Хара М.Р. // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2010. – Т. 10, Випуск 1 – С. 110-113.
  • Пелих В.Є. Особливості холінергічної регуляції серця самок при застосуванні замісної гормонотерапії для корекції розвитку некротичного процесу / Пелих В.Є., Хара М.Р. // Клінічна та експериментальна патологія – Чернівці: СПД Лівак У.М.. – 2010, –№ 1(31), Том IX – С. 88-91.
  • Пелих В.Є. Особливості перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи у гонадектомованих самок щурів при моделюванні некротичного пошкодження міокарда та корекції / Пелих В.Є., Хара М.Р. // Медична хімія - Тернопіль: Укрмедкнига. – 2010. – №1 - С. 80-84.
  • Пелих В.Є. Вплив гонадектомії та гормонозамісної терапії на показники математичного аналізу ритму пошкодженого адреналіном серця самок щурів / Пелих В.Є., Хара М.Р. // Вісник наукових досліджень - Тернопіль: Укрмедкнига. – 2009. – №3. – С. 74-76.
  • Пелих В.Є. Вплив гормонозамісної терапії на активність перекисного окиснення ліпідів міокарда гонадектомованих самок щурів / Пелих В.Є., Хара М.Р. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини - Тернопіль: Укрмедкнига. – 2009. – №1. – С. 99-102.
  • Показники негативних хронотропних ефектів серця тварин різної статі при адреналіновому пошкодженні міокарда за застосування налоксону / Пелих В.Є., Хара М.Р., Сатурська Г.С., Дорохіна А.М. // Бюлетень VІІІ читань ім. В.В. Підвисоцького (28-29 травня 2009 року, Одеса, 2009). – Одеса, 2009. – С. 202.
  • Гендерні відмінності холінергічної регуляції серця щурів при пошкодженні адреналіном / Пелих В.Є., Хара М.Р., Дорохіна А.М. // Бюлетень VІІ читань ім. В.В. Підвисоцького (22 - 23 травня 2008 р, Одеса, 2008). – Одеса, 2008. – С. 51-52.
  • Роль зниження рівня статевих гормонів в патогенезі некротичного пошкодження міокарда / Пелих В.Є., Хара М.Р., Дорохіна А.М., Хара Г.О. // Бюлетень VІ читань ім. В.В. Підвисоцького (31 травня - 1 червня 2007 р, Одеса, 2007). – Одеса, 2007. – С. 123.
  • Метаболізм ацетилхоліну в серці самців і самок тварин при некротичному пошкодженні на тлі блокованих холінорецепторів / Пелих В.Є., Хара М.Р., Дорохіна А.М., Хара Г.О. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2007. – С.152.
  • Автономна регуляція серця щурів різної статі при моделюванні некротичного процесу на тлі атропіну / Пелих В.Є., Хара М.Р., Дорохіна А.М., Хара Г.О. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2007. – С.151-152.
  • Можливість прогнозування ступеня пошкодження міокарда адреналіном на основі аналізу відсотка загиблих особин в експерименті на щурах / Пелих В.Є., Хара М.Р., Дорохіна А.М., Герасимець А.Ю., Хара Г.О., Усинський Р.С. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2006. - № 2. – С. 107- 109.
  • Холінергічна регуляція ушкодженого адреналіном серця гонадектомованих тварин / Пелих В.Є., Хара М.Р., Дорохіна А.М., Хара Г.О. // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. – 2006. – Т. 142, ч. 3. – С.164-167.
  • Холінергічні процеси в міокарді самців і самок при пошкодженні адреналіном / Пелих В.Є., Хара М.Р., Дорохіна А.М., Хара Г.О. // Бюлетень V читань ім. В.В. Підвисоцького (25-26 травня 2006 р, Одеса, 2006). – Одеса, 2006. – С. 95-96.