Наукові публікації проф. Хари М.Р.

  • Бігуняк Т.В., Хара М.Р.. Бігуняк К.О. Роль вітаміну D у патології. Медичний форум, (Львів), 2019; 17(17):8-13.
  • Хара М.Р., Михайлк В.М., Шкумбатюк О.В., Кучирка Л.І. Гендерні відмінності розвитку експериментальної кардіоміопатії. – Матеріали 5-ї міжнародної конференції «International conference Science and society», 14 червня, 2018. Hamilton, Canada 2018. С. 332-348.
  • Хара М.Р. Чутливість холінорецепторів серця щурів різної статі при розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету на тлі зміненої активності системи оксиду азоту / М.Р. Хара, Н.А. Головач // Клінічна та експериментальна патологія. – 2015. – Т. XIV, № 1 (51). – С. 168-172.
  • Хара М. Р. Вплив системи оксиду азоту на чутливість холінорецепторів серця при пошкодженні адреналіном в тварин залежно від статі та активності гонад / М. Р. Хара, О. В. Кузів, В. Є. Пелих // ScienseRise. – 2015. – № 5/4(10). – С. 122–128.
  • Хара М.Р. Влияние аминогуанидина на метаболические процессы в миокарде крыс различного пола при стрептозотоциновом сахарном диабете [Електронний ресурс] / М.Р. Хара, Н.А. Головач // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 3. – Режим доступу: http://www.science-education.ru/123-17548
  • Хара М.Р. Чутливість холінорецепторів серця щурів різної статі при розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету на тлі зміненої активності системи оксиду азоту / М.Р. Хара, Н.А. Головач // Клінічна та експериментальна патологія. – 2015. – Т. XIV, № 1 (51). – С. 168-172.
  • Патофізіологія /за ред. М.Н.Зайка, Ю.В.Биця, М.В.Кришталя. – 4 видання, перероблене і доповнене. - Київ: ВСВ «Медицина», 2014. – 752 с.
  • Хара М.Р. Перекисне окиснення ліпідів у міокарді при розвитку некротичного процесу на тлі мелатоніну та різної активності гонад / М.Р. Хара, Л.І. Кучирка // Клін. та експер. патологія. – 2014. – Т. ХІІI, № 4 (50) – С. 148–151.
  • Хара М.Р. Роль мелатоніну у холінореактивності міокарда гонадектомованих щурів при пошкодженні адреналіном / М.Р. Хара, Л.І. Кучирка // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2014 – № 2 т. 2 (36‑ІІ) – С. 21–26.
  • Хара М.Р. Морфометричні критерії пошкодження міокарда щурів різної статі в умовах стрептозотоцинового цукрового діабету на тлі різної активності системи оксиду азоту / М.Р. Хара, Н.А. Головач, Ю.М. Орел // Вісник морфології. – 2014. – С. 324-328.
  • Хара М.Р. Половые отличия обмена ацетилхолина в миокарде крыс при развитии некротического процесса на фоне мелатонина [Електронний ресурс] / М.Р. Хара, Е.В. Шкумбатюк, Л.И. Кучирка // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. – Режим доступу: http://www.science-education.ru/120-15452.
  • Хара М.Р. Половые отличия реакции миокардиальных холинорецепторов при повреждении сердца адреналином на фоне мелатонина / М.Р. Хара, Е.В. Шкумбатюк // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Т. 4 (116), № 4. − С. 176-179.
  • Хара М.Р. Характеристика ступеня пошкодження міокарда адреналіном у щурів різної статі залежно від тривалості спостереження та рівня статевих гормонів / М.Р. Хара, О.В. Шкумбатюк, Л.І. Кучирка // Вісник морфології. − 2014. − Т. 20, № 2. – С. 372-375.
  • Хара М.Р. Статеві відмінності метаболічних змін в міокарді при розвитку некротичного процесу на тлі мелатоніну / М.Р. Хара, О.В. Шкумбатюк // Актуальные проблемы транспортной медицины. − 2014. − № 2, Т. 2 (36-ІІ). − С. 47-52.
  • Хара М.Р. Вплив L-аргініну на вегетативну регуляцію серця щурів різної статі із стрептозотоциновим цукровим діабетом / М.Р. Хара, Н.А. Головач // Ліки України плюс. – 2013. – № 2 (15). – С. 19-21.
  • Хара М.Р. Вплив L-аргініну на біохімічні процеси в міокарді щурів різної статі при стрепртозотоциновому цукровому діабеті. / М.Р. Хара, Н.А. Головач // Клінічна і експериментальна патологія. – 2013. – Т. 12, № 1. – С. 161-165.
  • Хара М.Р. Статеві аспекти участі мелатоніну в регуляції ритму серця при пошкодженні адреналіном / М.Р. Хара, О.В. Шкумбатюк, Л.І. Кучирка, З.С. Головецька // Клінічна та експериментальна патологія − 2013. − Т. ХІІ, № 4 (46) – С. 126-129.
  • Половые отличия вегетативной регуляции сердечного ритма при експериментальной гормональной кардиомиопатии [Електронний ресурс] / М. Р. Хара, О. О. Бандривская, С. А. Росоловская, В. А. Гаврысьо // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5. – Режим доступу: http://www.science-education.ru/111-10269
  • Хара М.Р. Характеристика змін чутливості міокардіальних холінорецепторів самців і самиць щурів у динаміці розвитку стрептозотоцинового діабету / М.Р. Хара, О.О. Бандрівська // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 2 (71). – С. 119-121.
  • Хара М.Р. Вплив стрептозотоцинового цукрового діабету на метаболізм ацетилхоліну в міокарді щурів різної статі / М.Р. Хара, О.О. Бандрівська // Практична медицина. – 2013. – № 1 ( том ХІХ). – С. 249-253.
  • Хара М.Р. Зміни реакції автономної нервової системи в динаміці розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету в щурів різної статі за даними кардіоінтервалометрії / М.Р. Хара, О.О. Бандрівська // Клінічна та експериментальна патологія. – 2013. – Т. XII, № 1 (43). – С. 157-161.
  • Хара М. Р. Особенности автономной регуляции сердца животных различного пола при его повреждении адреналином на фоне L-аргинина и при измененной активности половых желез / М. Р. Хара, О. В. Кузив, В. Е. Пэлых // Современные проблемы гигиены, радиационной и экологической медицины. – 2013. – С. 282–287.
  • Хара М. Р. Гендерные особенности изменений метаболизма ацетилхолина в сердце при его повреждении на фоне L-аргинина / М. Р. Хара, О. В. Кузив // Кардиология в Беларуси. – 2013. – № 5 (30). – С. 107–114.
  • Хара М. Р. Вплив системи оксиду азоту на холінергічну регуляцію серця при пошкодженні його адреналіном залежно від статі та активності статевих залоз / М. Р. Хара, О. В. Кузів, В. Є. Пелих // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – № 2. – С. 291.
  • Хара М. Р. Статеві відмінності метаболізму ацетилхоліну у пошкодженому адреналіном міокарді щурів за застосування модуляторів активності системи оксиду азоту / М. Р. Хара, К. Є. Юріїв // Бюлетень XI читань В. В. Підвисоцького. – Одеса, 2012. – С. 148-149.
  • Хара М. Р. Oсобливості кардіоінтервалограм щурів різної статі при розвитку некротичного процесу в міокарді на тлі модуляторів активності системи оксиду азоту / М. Р. Хара, К. Є. Юріїв // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 2. – С. 101-107.
  • Хара М. Р. Вплив модуляторів синтезу NO на активність ПОЛ та АОС в серці щурів різної статі при дії токсичної дози адреналіну / М. Р. Хара, К. Є. Юріїв // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 1. – С. 131-134.
  • Хара М. Р. Вплив модуляторів активності системи оксиду азоту на ступінь структурного пошкодження міокарда самців і самок щурів в умовах патогенної дії адреналіну / М. Р. Хара, К. Є. Юріїв, О. В. Кузів // Клін. та експерим. патологія. – 2012. – Т.XII. – № 2. – С. 158–161.
  • Хара М. Р. Особливості кардіоінтервалограм щурів різної статі при розвитку некротичного процесу в міокарді на тлі модуляторів активності системи оксиду азоту / М. Р. Хара, К. Є. Юріїв, О. В. Кузів // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 2. – С. 139–142.
  • Хара М. Р. Метаболізм ацетилхоліну у пошкодженому адреналіном міокарді самців і самок щурів за застосування модуляторів активності системи оксиду азоту / М. Р. Хара, К. Є. Юріїв, О. В. Кузів // Мед. хімія. – 2012. – Т. 14, № 1. – С. 34–39.
  • Хара М.Р. Вплив замісної терапії на стан мінерального складу кісток верхньої та нижньої щелеп у гонадектомованих самців і самиць щурів / М.Р.Хара, С.О Росоловська // Медична хімія – 2012. – № 3(52). − С. 35-39.
  • Хара М.Р. Особливості структурних змін в слизовій оболонці пародонта гонадектомованих самиць щурів за застосування замісної терапії / М.Р.Хара, С.О Росоловська, О.П.Андріїшин // Здобутки клінічної і експериментальної медицини − 2012. − № 1 (16). – С. 127-130.
  • Хара М. Р. Чутливість холінергічних рецепторів серця самців і самок щурів з гіпотиреозом при дефіциті статевих гормонів / М. Р. Хара, В. М. Михайлюк // (Таврійський медико-біологічний вісник. – 2012. – Том 15, № 3 (59), ч. 1. – С. 368-371.
  • Хара М. Р. Роль статевих гормонів у вегетативній регуляції серця щурів з гіпотиреозом / М. Р. Хара, В. М. Михайлюк // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2 (67). – С. 103-105.
  • Хара М. Р. Статеві відмінності метаболічних змін в міокарді щурів з експериментальним гіпотиреозом, викликаних гонадектомією та корегованих замісною / М. Р. Хара, В. М. Михайлюк // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Т. XI, № 2 (40). – С. 152-158.
  • Хара М. Р. Зміни холінергічних реакцій серця щурів різної статі в умовах блокади АТФ-чутливих калієвих каналів глібенкламідом / М. Р. Хара, Р. С. Усинський // Бюлетень XI читань В. В. Підвисоцького. – Одеса, 2012. – С. 147-148.
  • Хара М. Р. Метаболізм ацетилхоліну в пошкодженому адреналіном міокарді самців і самок щурів за застосування блокатора АТФ-чутливих калієвих каналів глібенкламіду та блокатора кальцієвих каналів верапамілу / М. Р. Хара, Р. С. Усинський // Медична хімія. – 2012. – № 3(52) – С. 25-30.
  • Хара М. Р. Статеві відмінності автономної регуляції серця гонадектомованих тварин при його адреналіновому пошкодженні на тлі L-аргініну / М. Р. Хара, О. В. Кузів, К. Є. Юріїв // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 1. – С. 199–200.
  • Вплив гонадектомії на вміст нітрит-аніону в пошкодженому адреналіном міокарді за зміненої активності системи оксиду азоту / М. Р. Хара, О. В. Кузів, К. Є. Юріїв, Ю. А. Свередюк // ХV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, дата – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 118.
  • Вплив адреналіну на активність системи оксиду азоту в серці щурів різної статі / М. Р. Хара, К. Є. Юріїв, А. С. Сатурська, О. В. Кузів // Бюлетень X читань В. В. Підвисоцького. – Одеса, 2011. – С. 100.
  • Хара М.Р. Вплив гонадектомії на стан систем регуляції у тварин різної статі / М.Р.Хара, С.О Росоловська // ВІСНИК ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» − 2011. − №2 (34). − С. 100-103.
  • Хара М.Р. Зміни морфологічного стану міокарда щурів при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті залежно від статі / М.Р. Хара, О.О. Бандрівська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. – № 2 (15). – С. 138-142.
  • Хара М.Р. Статеві особливості змін вегетативної регуляції серця та чутливості холінорецепторів у щурів з цукровим діабетом / М.Р. Хара, О.О. Бандрівська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. – № 1 (14). – С. 95-99.
  • Хара М. Р. Статеві особливості метаболічних змін у міокарді тварин з експериментальним гіпотиреозом / М. Р. Хара, В. М. Михайлюк // Медична хімія. – 2011. – Том 13, № 3 (48). – С. 36-40.
  • Хара М. Р. Стан автономної регуляції серця та чутливість міокардіальних холінорецепторів в динаміці розвитку гіпотиреозу у щурів різної статі / М. Р. Хара, В. М. Михайлюк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. – № 1 (14). – С. 103-107.
  • Хара М. Р. Статеві особливості реакції автономної нервової системи гонадектомованих щурів різної статі на розвиток адреналінового пошкодження міокарда в умовах блокади АТФ-чутливих калієвих каналів глібенкламідом / М. Р. Хара, Р. С. Усинський, С. О. Хара // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2011. – № 2(13) – С. 145-148.
  • Хара М. Р. Статеві відмінності автономної регуляції серцевого ритму в умовах блокади АТФ-чутливих К+-каналів глібенкламідом / М. Р. Хара, Р. С. Усинський // Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. – Т. Х, № 1(35). – С. 174–176.
  • Хара М. Р. Особливості кардіоінтервалограм щурів різної статі при адреналіновому пошкодженні міокарда на тлі верапамілу / М. Р. Хара, Р. С. Усинський // Вісник наукових досліджень. – 2011. – № 3(64) – С. 102-104.
  • Хара М. Р. Порівняльний аналіз реакції холінорецепторів міокарда щурів різної статі при некротичному пошкодженні на тлі блокади АТФ-чутливих калієвих каналів / М. Р. Хара, Р. С. Усинський // Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2011. – Т. 11, № 2 (34). – С. 97– 100.
  • Хара М.Р., Гаврисьо В.А. Статеві особливості змін вегетативної регуляції серця та чутливості холінорецепторів у щурів з цукровим діабетом. - Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. – № 1. С. 95-98.
  • Хара М.Р. Особливості реакції холінорецепторів щурів різної статі при адреналіновому пошкодженні міокарда на тлі верапамілу / М. Р. Хара, Р. С. Усинський, Г. С. Сатурська // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2011. – № 1 (14). – С. 107–110.
  • Хара М.Р., Боднар Я.Я., Сатурська Г.С., Пелих В.Є. Спосіб моделювання дифузного кардіосклерозу. – Патент на корисну модель № 66297. МПК G09В 23/28 (2006.01). Бюл. № 24, 2011 (26.12.2011)
  • Огоновський Р.З., Хара М.Р., Регеда М.С., Пастернак Ю.Б. Активність катаболічних та анаболічних процесів в тканинах дерми тварин з модельованою адреналіновою кардіоміопатією Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. – № 2. – С. 92-95.
  • Хара М. Р. Дозозалежні впливи L-аргініну на регуляцію серця автономною нервовою системою / М. Р. Хара, А.М. Дорохіна // Медичні перспективи. – 2011. – Т. ХVI, № 1. – С. 21-25.