Наукові публікації доц. Чарнош С.М.

    • Сатурська Г. С. Антиоксидантний захист міокарда щурів з різною вродженою стійкістю до гіпоксії на етапах розвитку дифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу. Г. С. Сатурська, Ю. І. Бондаренко, С. М. Чарнош // Вісник проблем біології і мед. – 2014. – Т. 4 (116), № 4. – С. 156 – 159.
    • Чарнош С.М. Інтенсивність використання холіну для синтезу парасимпатичного медіатора в гіпотиреоїдному серці // Клінічна та експериментальна патологія. – 2014. – Т. 13, № 4 (50). – С. 155-157.
    • Чарнош С.М. Включення холіну в синтез ацетилхоліну в гіпотиреоїдному серці // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2013. – Т. 8, № 3. – С. 90-93.
    • Чарнош С.М. Холінергічні механізми порушення хронотропної функції серця при гіпотиреозі // Клінічна та експериментальна патологія. – 2014. – Т. 13, № 1 (47). – С. 149-152.
    • Чарнош С.М. Гіпотиреоз і серцевий ритм // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 2. – С. 123-126.