Наукові публікації ст.викл. Юріїв К.Є.

    • Литвинова О.Н., Юріїв К.Є., Петрашик Ю.М. Глобальні виклики для здоров’я. як змінюватимуться підходи до формування політики здоров’я через призму реформи механізму оплати праці сімейних лікарів. / Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2019. № 2(80). С.89-93.
    • Demkovych A.Ye., Bondarenko Yu. I., Yuriyiv K. Ye./ Cytokine mechanisms for early period of experimental bacterial-immune periodontitis development/ Вісник наукових досліджень. 2018.- № 3.– С. 130-133
    • Литвинова О.Н., Панчишин Н.Я., Юріїв К.Є., Зінчук А.М.. Аналітичні дослідження інноваційного підходу до управління комунального некомерційного закладу охорони здоровʼя. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2018. № 3(74). С.29-35.
    • Литвинова О.Н., Петрашик Ю.М., Юріїв К.Є., Теренда Н.О., Ліштаба Л.В., Панчишин Н.Я. Інновації в державній політиці фінансування медичної допомоги в Україні. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2018. № 2(76). С.38-43.
    • Terenda N., Petrashyk Y., Slobodian N., Lishtaba L., Yuriyiv K. /Morbidity and prevalence of cardiovascular diseases in ukraine: trends and forecasts untill 2025 // Georgian Medical News. – 2018. - № 9 (282).