Наукові публікації ст.викл. Юріїв К.Є.

1. Бондаренко Ю. І., Бігуняк Т.В., Чарнош С.М., Кулянда О. О., Юріїв К. Є. / Медичні аспекти здоров’язбереження та геропротекції / Сучасні здоров’язбережувальні технології: монографія / За загальною ред. проф. Ю.Д.Бойчук. ‒ Харків: «Оригінал», 2018. ‒ С.208-2014.

2. Бондаренко Ю. І., Кулянда О. О., Юріїв К. Є. Формування інтергративної компетенції в системі підготовки лікарів / Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (Тернопіль, 17–18 трав. 2018 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – C.95.

3. Кулянда О.О., Бондаренко Ю.І., Юріїв К.Є., Денефіль О.В. , Чарнош С.М., Усинський Р.С., Пелих В.Є. Національне мовне середовище в умовах глобалізації та інтеграції процесів життєдіяльності людини при формуванні комунікативних навичок фахівця /Збірник матеріалів ІІІ регіональної науково-практичної конференції «Українська професійна мова: історія і сучасність», присвяченої 60-річчю ТДМУ. 22-23 червня 2017 року. ̶ Тернопіль, «Укрмедкнига» ̶ 2017. ̶ С. 30-32.

4. Yu. І. Bondarenko, K. Ye. Yuriyiv, O. O. Kulianda, S. М. Charnosh. The ways of problematic educational-metodical questions solving in teaching of pathological physiology/Yu. І. Bondarenko, K. Ye. Yuriyiv, O. O. Kulianda, S. М. Charnosh//Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – C.161.

5. Бондаренко Ю.І., Сатурська Г.С. , Денефіль О.В. , Юріїв К.Є. , Пелих В.Є. Мовна професійна компетенція студентів-медиків та її формування в процесі вивчення теоретичних дисциплін /Матеріали ІІ регіональної науково-практичної конференції «Українська професійна мова: історія і сучасність», 23-24 червня 2016 року. ̶ Тернопіль, «Укрмедкнига» ̶ 2016. ̶ С. 31-32.

6. Ю. І. Бондаренко, Г. С. Сатурська, О. В. Денефіль, К. Є. Юріїв, В. Є. Пелих Особливості формування професійної компетенції студентів-медиків на етапі вивчення теоретичних дисциплін медичного профілю /Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 12–13 травня 2016 року. ̶ Тернопіль. ̶ 2016. ̶ Т. 1. ̶ С. 136.